Tủ so màu sơn
Phú hợp: TCVN 2102:2008
Với 5 nguồn sáng: D65, TL84, F, UV, CWF

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)