CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NATRACO chuyên sản xuất, cung cấp và phân phối các dụng cụ thí nghiệm, kiểm định, đo lường tại Việt Nam.

Các lĩnh vực chính bao gồm:

-Thiết bị kiểm định xây dựng

-Thiết bị hóa sinh môi trường

-Thiết bị dụng cụ y tế, điện tử viễn thông

-Tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập phòng thí nghiệm.