THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA

MÁY NÉN CBR/MARSHALL 50KN HAI CHẾ ĐỘ (MODEL LWD-2)

MÁY NÉN CBR/MARSHALL 50KN HAI CHẾ ĐỘ (MODEL LWD-2)

Dùng để thí nghiệm xác định chỉ số CBR và xác định độ ổn định và độ dẻo marshall.

63,000,000 đ

BỂ ỔN NHIỆT MARSHALL (MODEL HH-S6)

BỂ ỔN NHIỆT MARSHALL (MODEL HH-S6)

Dùng để duy trì nhiệt độ của mẫu thí nghiệm marshall theo yêu cầu thí nghiệm.

Call/zalo: 098 3807130

THIẾT BỊ CHƯNG CẤT BITUM NHŨ TƯƠNG AXÍT

THIẾT BỊ CHƯNG CẤT BITUM NHŨ TƯƠNG AXÍT

Dùng để xác định hàm lượng dầu và hàm lượng nhựa có trong nhũ tương nhựa đường.

Call/zalo: 098 3807130

BỂ ỔN NHIỆT 2 VỊ TRÍ HH-S2

BỂ ỔN NHIỆT 2 VỊ TRÍ HH-S2

BỂ ỔN NHIỆT 2 VỊ TRÍ HH-S2

  • Thể tích: 7 lít
  • Vật liệu chế tạo: thép không gỉ
  • Nhiệt độ  tối đa 100 °C
  • Độ sai biệt nhiệt độ là ± 1 °C
  • Hiện thị nhiệt độ bằng màn hình kỹ thuật số
  • Công suất: 500W

 

Call/zalo: 098 3807130

GÁ NÉN MẪU MARSHALL

GÁ NÉN MẪU MARSHALL

Gá nén mẫu marshall dùng kẹp mẫu marshall trong thí nghiệm xác định độ dẻo và ổn định marshall.

Call/zalo: 098 3807130

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

Bộ thí nghiệm xác định điểm bắt lửa - bốc cháy nhựa xác định điểm chớp cháy của nhựa đường lõng có điểm chớp cháy không lớn hơn 93C.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAFFIN

MÁY THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAFFIN

Máy thí nghiệm xác định hàm lượng paraffin của bitum bằng phương pháp chưng cất.

Call/zalo: 098 3807130

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG BÊ TÔNG NHỰA

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG BÊ TÔNG NHỰA

Bộ thí nghiệm xác định khối lượng riêng bê tông nhựa ở trạng thái rời ở nhiệt độ 25C. Khối lượng riền của bê tông nhựa là khối lượng của 1 đơn vị thể tích bê tông nhựa không chứa lỗ rỗng ở 25C.

Call/zalo: 098 3807130

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN NHỰA ĐƯỜNG TRONG TRICLOETYLEN

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN NHỰA ĐƯỜNG TRONG TRICLOETYLEN

Bộ thí nghiệm xác định độ hòa tan nhựa đường trong tricloetylen

Call/zalo: 098 3807130

MÁY NÉN MARSHALL ĐIỆN TỬ

MÁY NÉN MARSHALL ĐIỆN TỬ

Máy nén marshall điện tử có thể tự động nén, vẽ biểu đồ lực nén, hành trình tự động hồi về khi mẫu bị phá huỷ, in kết quả nén trong thí nghiệm xác định độ dẻo và độ ổn định marshall.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC

Máy đo độ nhớt động học dùng để xác định độ nhớt động của bitum lỏng, dầu trải đường và các cặn chưng cất của bitum lỏng tại 60 oC (140 oF) và của bitum tại 135 oC (275 oF) với dải độ nhớt từ 6 mm2/s (cSt) đến 100 000 mm2/s (cSt).

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TUYỆT ĐỐI CỦA NHỰA ĐƯỜNG LÕNG

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT TUYỆT ĐỐI CỦA NHỰA ĐƯỜNG LÕNG

Máy đo độ nhớt tuyệt đối của nhựa đường lõng (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) dùng để xác định độ nhớt tuyệt đối của nhựa đường lỏng tại nhiệt độ 60OC với dải độ nhớt từ 0,0036 Pa.s đến 20000 Pa.s

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SAYBOLT FUROL CỦA NHỰA ĐƯỜNG LÕNG

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SAYBOLT FUROL CỦA NHỰA ĐƯỜNG LÕNG

Máy đo độ nhớt saybolt furol của nhựa đường dùng để đo độ nhớt của nhũ tương nhựa đường lõng (bitum và hỗ hợp bitum) dưới nhiệt độ không đổi.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO GIÃN DÀI NHỰA

MÁY ĐO GIÃN DÀI NHỰA

Máy đo giãn dài nhựa dùng để thí nghiệm xác định độ kéo dài của nhựa đường đặc. Độ kéo dài là khoảng cách đo được tính từ thời điểm bắt đầu kéo mẫu đến thời điểm khi mẫu đứt tại 25C và tóc độ kéo 5cm/ phút.

Call/zalo: 098 3807130

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ GIÃN DÀI NHỰA ĐƯỜNG (MODEL SY-1.5)

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ GIÃN DÀI NHỰA ĐƯỜNG (MODEL SY-1.5)

Thiết bị đo độ giãn dài nhựa đường dùng để thí nghiệm xác định độ kéo dài của nhựa đường đặc theo tiêu chuẩn 22 TCN 279:01, xác định độ kéo dài ở nhiệt độ 25 độ C. Thiết bị giãn dài nhựa được ứng dụng thực tế trong việc kiểm tra, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng của ngành xây dựng cầu đường.

Call/zalo: 098 3807130

GIẤY LỌC LY TÂM CHIẾT NHỰA D330

GIẤY LỌC LY TÂM CHIẾT NHỰA D330

Giấy lọc: dùng để lọc, giữ cốt liệu trong bát quay, có chiều dày 1,3 mm, khối lượng của loại giấy lọc kích thước 965 mm x 635 mm là 150 kologam/500 tờ. Giấy lọc được cắt vừa vành của bát đựng mẫu.

Call/zalo: 098 3807130

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ BẮT LỰA - NHIỆT ĐỘ BỐC CHÁY

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ BẮT LỰA - NHIỆT ĐỘ BỐC CHÁY

Dụng cụ thí nghiệm nhiệt độ bắt lửa - nhiệt độ bốc cháy dùng để xác định nhiệt độ bắt lửa và nhiệt độ bốc cháy của nhựa

Call/zalo: 098 3807130

BỂ ỔN NHIỆT MARSHALL (DHC 57)

BỂ ỔN NHIỆT MARSHALL (DHC 57)

Bể ổn nhiệt marshall (DHC 57) dùng để giữ trong nước mãu Marshall tại nhiệt độổn định 60°C ± 1°C và mẫu nhựa đường tại nhiệt độ 37,8°C ±1°C

Call/zalo: 098 3807130

MÁY TRỘN BÊ TÔNG NHỰA 15 LÍT (BH 20)

MÁY TRỘN BÊ TÔNG NHỰA 15 LÍT (BH 20)

Máy trộn bê tông nhựa 15 lít (BH-20) có kích thước nhỏ gọn, thích hợp cho trộn mẫu trong phòng thí nghiệm.

Call/zalo: 098 3807130

BỘ KHUÔN MẪU MARSHALL

BỘ KHUÔN MẪU MARSHALL

Bộ khuôn mẫu marshall dùng để đúc mẫu marshall phục vụ công tác nén marshall. Bộ khuôn đúc mẫu gồm các khuôn kim loại hình trụ rỗng có đường kính trong 101,6 mm 0,2 mm, đế khuôn và khuôn dẫn.

Call/zalo: 098 3807130

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHI NUNG NHỰA ĐƯỜNG

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TỔN THẤT KHI NUNG NHỰA ĐƯỜNG

Thiết bị xác định độ tổn thất khi nung nhựa đường ở nhiệt độ 163C,nung trong 5h. Kích thước gọn nhẹ, đồng bộ với tủ sấy.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY NÉN MARSHALL (MSY-30)

MÁY NÉN MARSHALL (MSY-30)

Máy nén marshall (MSY-30) dùng để nén mẫu marshall nhằm xác định độ bền, độ dẻo của bê tông nhựa.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY LY TÂM CHIẾT NHỰA

MÁY LY TÂM CHIẾT NHỰA

Máy ly tâm chiết nhựa dùng để kiểm tra chất lượng BTN ở trạm trộn, trên xe vận chuyển, phễu chứa máy rải. Kiểm tra chất lượng mặt đường sau khi đã thi công xong.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐẦM MARSHALL TỰ ĐỘNG

MÁY ĐẦM MARSHALL TỰ ĐỘNG

Máy đầm marshall tự động dùng để đầm nén mẫu marshall trong phòng thí nghiệm. Máy hoạt động bằng động cơ điện, có thể cài đặt số búa đầm tùy ý. Tốc độ đầm 56 lần/ phút. Sừ dụng nguồn điện 1 pha, 220V/50Hz.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO KIM LÚN NHỰA

MÁY ĐO KIM LÚN NHỰA

Máy đo kim lún nhựa dùng để đo độ lún của nhựa, kích thước gọn nhẹ dễ sử dụng, độ chính xác cao. Hiển thị số thời gian và độ sâu xuyên.

Call/zalo: 098 3807130

BỘ ĐẦM MẪU MASHALL BẰNG TAY

BỘ ĐẦM MẪU MASHALL BẰNG TAY

Bộ đầm mẫu marshall bằng tay dùng để đầm tạo mẫu marshall bằng tay

Call/zalo: 098 3807130

BỂ ỔN NHIỆT MARSHALL 32 LÍT

BỂ ỔN NHIỆT MARSHALL 32 LÍT

Bể ổn nhiệt marshall 32 lít dùng để ngâm mẫu marshall, giữ nhiệt độ mẫu tại nhiệt độ thích hợp, có thể duy trì mẫu tại nhiệt độ 60C.

Call/zalo: 098 3807130

THIẾT BỊ HÓA MỀM NHỰA

THIẾT BỊ HÓA MỀM NHỰA

Thiết bị hóa mềm nhựa dùng để xác định nhiệt độ hóa mềm nhựa trong khoảng nhiệt độ từ 80C đến 137C.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY THÍ NGHIỆM LY TÂM CHIẾT NHỰA

MÁY THÍ NGHIỆM LY TÂM CHIẾT NHỰA

Máy thí nghiệm ly tâm chiết nhựa dùng lực ly tâm để tách chiết đo hàm lượng nhựa nhằm kiểm tra chất lượng BTN ở trạm trộn, trên xe vận chuyển, phễu chứa máy rải. Kiểm tra chất lượng mặt đường sau khi đã thi công xong.

Call/zalo: 098 3807130

MÁY NÉN MARSHALL 30KN

MÁY NÉN MARSHALL 30KN

Máy nén marshall dùng để xác định độ bền và độ dẻo của bê tông nhựa sử dụng nhựa đường đặc có cỡ hạt lớn nhất danh định không vượt quá 19mm. Tiêu chuẩn này cũng xác định phương pháp xác định độ dẻo, độ ổn định marshall cải tiến với BTN có cỡ hạt lớn nhát danh định lớn hơn 19mm, nhưng nhỏ hơn 37.5mm.

Call/zalo: 098 3807130