THÍ NGHIỆM SƠN

THƯỚC KÉO MÀNG SƠN MODEL SZQ

THƯỚC KÉO MÀNG SƠN MODEL SZQ

THƯỚC KÉO MÀNG SƠN MODEL SZQ

Call/zalo: 098 3807130

THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN SƠN MODEL QXD

THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN SƠN MODEL QXD

THƯỚC ĐO ĐỘ MỊN SƠN MODEL QXD

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO THỬ UỐN MÀNG SƠN MODEL QTY-32

MÁY ĐO THỬ UỐN MÀNG SƠN MODEL QTY-32

MÁY ĐO THỬ UỐN MÀNG SƠN MODEL QTY-32

Call/zalo: 098 3807130

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ MÀNG SƠN MODEL QHQ-A

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ MÀNG SƠN MODEL QHQ-A

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ MÀNG SƠN MODEL QHQ-A

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO CHIỀU DÀY SƠN KẼ ĐƯỜNG MODEL STT-950

MÁY ĐO CHIỀU DÀY SƠN KẼ ĐƯỜNG MODEL STT-950

MÁY ĐO CHIỀU DÀY SƠN KẼ ĐƯỜNG MODEL STT-950

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO TÁC ĐỘNG DUPONT MODEL BGD-301

MÁY ĐO TÁC ĐỘNG DUPONT MODEL BGD-301

MÁY ĐO TÁC ĐỘNG DUPONT MODEL BGD-301

Call/zalo: 098 3807130

MÁY UỐN CHỮ T MODEL BGD-568

MÁY UỐN CHỮ T MODEL BGD-568

MÁY UỐN CHỮ T MODEL BGD-568

Call/zalo: 098 3807130

MÁY THỬ UỐN HÌNH NÓN MODEL BGD-566

MÁY THỬ UỐN HÌNH NÓN MODEL BGD-566

MÁY THỬ UỐN HÌNH NÓN MODEL BGD-566

Call/zalo: 098 3807130

MÁY THỬ GIÁC TỰ ĐỘNG MODEL BGD-310

MÁY THỬ GIÁC TỰ ĐỘNG MODEL BGD-310

MÁY THỬ GIÁC TỰ ĐỘNG MODEL BGD-310

Hết hàng

MÁY NGHIỀN SƠN MODEL BGD 756

MÁY NGHIỀN SƠN MODEL BGD 756

MÁY NGHIỀN SƠN MODEL BGD 756

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA VẾT LÕM BUCKHOLZ MODEL BGD 510

MÁY KIỂM TRA VẾT LÕM BUCKHOLZ MODEL BGD 510

MÁY KIỂM TRA VẾT LÕM BUCKHOLZ MODEL BGD 510

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA UỐN HÌNH TRỤ HỘP MODEL BGD 561

MÁY KIỂM TRA UỐN HÌNH TRỤ HỘP MODEL BGD 561

MÁY KIỂM TRA UỐN HÌNH TRỤ HỘP MODEL BGD 561

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA TÁC ĐỘNG ỐNG MODEL BGD 305

MÁY KIỂM TRA TÁC ĐỘNG ỐNG MODEL BGD 305

MÁY KIỂM TRA TÁC ĐỘNG ỐNG MODEL BGD 305

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN CÁT RƠI MODEL BGD 529

MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN CÁT RƠI MODEL BGD 529

MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN CÁT RƠI MODEL BGD 529

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA KHUYẾT TẬT MÀN SƠN MODEL KODIN-6DJ-30

MÁY KIỂM TRA KHUYẾT TẬT MÀN SƠN MODEL KODIN-6DJ-30

MÁY KIỂM TRA KHUYẾT TẬT MÀN SƠN MODEL KODIN-6DJ-30

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG TRẦY XƯỚC LỚP PHỦ MODEL BGD 536

MÁY KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG TRẦY XƯỚC LỚP PHỦ MODEL BGD 536

MÁY KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG TRẦY XƯỚC LỚP PHỦ MODEL BGD 536

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ XƯỚC SƠN TỰ ĐỘNG MODEL BGD 520/2

MÁY KIỂM TRA ĐỘ XƯỚC SƠN TỰ ĐỘNG MODEL BGD 520/2

MÁY KIỂM TRA ĐỘ XƯỚC SƠN TỰ ĐỘNG MODEL BGD 520/2

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ XƯỚC SƠN TỰ ĐỘNG MODEL BGD 520/1

MÁY KIỂM TRA ĐỘ XƯỚC SƠN TỰ ĐỘNG MODEL BGD 520/1

MÁY KIỂM TRA ĐỘ XƯỚC SƠN TỰ ĐỘNG MODEL BGD 520/1

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ PHẢN XẠ THÔNG MINH MODEL BGD-583

MÁY KIỂM TRA ĐỘ PHẢN XẠ THÔNG MINH MODEL BGD-583

MÁY KIỂM TRA ĐỘ PHẢN XẠ THÔNG MINH MODEL BGD-583

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN BĂNG GIẤY RCA MODEL BGD-530

MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN BĂNG GIẤY RCA MODEL BGD-530

MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN BĂNG GIẤY RCA MODEL BGD-530

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH PHƯƠNG PHÁP VÒNG TRÒN MODEL BGD-501

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH PHƯƠNG PHÁP VÒNG TRÒN MODEL BGD-501

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH PHƯƠNG PHÁP VÒNG TRÒN MODEL BGD-501

Call/zalo: 098 3807130

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH BGD-500/S

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH BGD-500/S

MÁY KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH BGD-500/S

Call/zalo: 098 3807130

MÁY GHI THỜI GIAN KHÔ SẤY MÀNG SƠN MODEL BGD-262

MÁY GHI THỜI GIAN KHÔ SẤY MÀNG SƠN MODEL BGD-262

MÁY GHI THỜI GIAN KHÔ SẤY MÀNG SƠN MODEL BGD-262

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO THỜI GIAN KHÔ MÀNG SƠN MODEL BGD-263

MÁY ĐO THỜI GIAN KHÔ MÀNG SƠN MODEL BGD-263

MÁY ĐO THỜI GIAN KHÔ MÀNG SƠN MODEL BGD-263

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO PHẢN XẠ MODEL BGD-580

MÁY ĐO PHẢN XẠ MODEL BGD-580

MÁY ĐO PHẢN XẠ MODEL BGD-580

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO PHẢN QUANG SƠN KẺ ĐƯỜNG MODEL LA-302D

MÁY ĐO PHẢN QUANG SƠN KẺ ĐƯỜNG MODEL LA-302D

MÁY ĐO PHẢN QUANG SƠN KẺ ĐƯỜNG MODEL LA-302D

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO PHẢN QUANG BIỂN BÁO GIAO THÔNG MODEL LA-101C

MÁY ĐO PHẢN QUANG BIỂN BÁO GIAO THÔNG MODEL LA-101C

MÁY ĐO PHẢN QUANG BIỂN BÁO GIAO THÔNG MODEL LA-101C

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO MÀU CẦM TAY MODEL BGD-511

MÁY ĐO MÀU CẦM TAY MODEL BGD-511

MÁY ĐO MÀU CẦM TAY MODEL BGD-511

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN MODEL NDJ-8S

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN MODEL NDJ-8S

MÁY ĐO ĐỘ NHỚT SƠN MODEL NDJ-8S

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP SƠN MẠ MODEL PosiTector 6000 FNS1

MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP SƠN MẠ MODEL PosiTector 6000 FNS1

MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP SƠN MẠ MODEL PosiTector 6000 FNS1

Call/zalo: 098 3807130

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ BGD-506

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ BGD-506

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BÚT CHÌ BGD-506

Call/zalo: 098 3807130

GIÁ TIẾP XÚC VỚI KHÍ QUYỂN MODEL BGD-587

GIÁ TIẾP XÚC VỚI KHÍ QUYỂN MODEL BGD-587

GIÁ TIẾP XÚC VỚI KHÍ QUYỂN MODEL BGD-587

Call/zalo: 098 3807130

DAO CẮT KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH SƠN MODEL QFH

DAO CẮT KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH SƠN MODEL QFH

DAO CẮT KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH SƠN MODEL QFH

Call/zalo: 098 3807130

CỐC TỶ TRỌNG SƠN DUNG TÍCH 100ML

CỐC TỶ TRỌNG SƠN DUNG TÍCH 100ML

CỐC TỶ TRỌNG SƠN DUNG TÍCH 100ML

Call/zalo: 098 3807130

CỐC TỶ TRỌNG ÁP SUẤT BGD-297

CỐC TỶ TRỌNG ÁP SUẤT BGD-297

CỐC TỶ TRỌNG ÁP SUẤT BGD-297

Call/zalo: 098 3807130

CỐC ĐO ĐỘ NHỚT SƠN MODEL BGD-127

CỐC ĐO ĐỘ NHỚT SƠN MODEL BGD-127

CỐC ĐO ĐỘ NHỚT SƠN MODEL BGD-127

Call/zalo: 098 3807130