HÌNH ẢNH KIỂM ĐỊNH THỰC TẾ

Tài liệu hdsd-tiêu chuẩn nghành

Hướng dẫn thí nghiệm các chỉ tiêu của dung dịch bentonite

Hướng dẫn thí nghiệm các chỉ tiêu của dung dịch bentonite

02-10-2018 14:07

Bentonite là loại khoáng sét tự nhiên, có các tính chất như trương nở, hấp phụ, kết dính, trơ, nhớt và dẻo. Dung dịch bentonite gồm nước sạch, bentonite, và các loại hóa chất khác có chức năng tạo màng cách nước giữa thành hố khoan và đất tự nhiên, đồng thời giữ ổn định cho thành hố khoan.

Đọc tiếp →