Thiệt bị đo chiều dày sơn
Model: LA-5000
Hiện thị điện tử
Dải đo: 0- 12.5mm
Độ chính xác: 0.01mm
Diện tích đo: 50x80mm
Trọng lượng: 880g
Cung cấp: Thân máy, đồng hồ so (Nhật), hộp đựng

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)