BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG BÊ TÔNG NHỰA

Bộ thí nghiệm xác định khối lượng riêng bê tông nhựa (theo TCVN 8860-4 : 2011) ở trạng thái rời ở nhiệt độ 25C. Khối lượng riền của bê tông nhựa là khối lượng của 1 đơn vị thể tích bê tông nhựa không chứa lỗ rỗng ở 25C.

Bộ thí nghiệm bao gồm:

  • Bình tam giác có vòi 1000ml (03 ch)
  • Bình tam giác có vòi 2.5 lít (01 ch)
  • Bơm chân không  (01 ch)
  • Ống cao su (02 m)
  • Đồng hồ áp (02 ch)
  • Van đồng cho hút chân không, các dây nối và van khóa

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)