BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

Bộ thí nghiệm xác định điểm bắt lửa - bốc cháy nhựa xác định điểm chớp cháy của nhựa đường lõng có điểm chớp cháy không lớn hơn 93C.

Cài đặt nhiệt độ và quét lửa tự động

Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)