HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP PHỤ BỀ MẶT CỦA CÁT

Dụng cụ thí nghiệm: Côn chày hấp phụ nước của cát, cân, tủ sấy

Các bước thực hiện:

-Rút gọn mẫu, sấy khô, cân KL

-Ngâm mẫu bảo hòa

-Đợi mẫu khô se, đưa vào côn, đầm nhẹ với số chày quy định, rút côn theo phương thẳng đứng, quan sát mẫu

-Nếu khi rút côn, mẫu sụt xuống từ từ đều đặn thì cân khối lượng.

-Độ hấp phụ nước của cát là độ ẩm của mẫu xác định được.

 

côn chày hấp phụ nước của cát

Côn chày hấp phụ nước của cát