HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN VA ĐẬP LOS ANGELES

  • Sấy khô cốt liệu, lấy 1250g hoặc 2500g tùy theo phương pháp thí nghiệm
  • Phối hợp các cỡ hạt để được khối lượng ban đầu là 5000g hoặc 10000g
  • Đổ vật liệu và viên bi vào thùng quay (6 hoặc 12 viên) cho thùng quay 500 vòng hoặc 1000 vòng.
  • Lấy vật liệu ra sàng qua sàng 1.7mm
  • Rửa sạch, sấy khô phần cốt liệu trên sàng rồi cân khối lượng.
  • Độ hao mòn L.A là % khối lượng tổn thất (lọt sàng 1.7mm) so với khối lượng ban đầu.

 

 

Máy mài mòn los angeles

Máy thử độ mài mòn los angeles

Xem thêm tại: http://mayhieuchuan.vn/may-thu-do-mai-mon-los-angeles-422034.html