HƯỚNG DẪN ĐO ĐỘ BẰNG PHẴNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG THƯỚC 3M

Dụng cụ TN:

-Thước 3m

-Nêm đo khe hở có các nấc 3,5,7,10,15

Các bước TN:

-1km đo 3 đến 5 mặt cắt

-Mỗi mặt cắt đo tim và mép cách lề đường 50cm

-Tại vị trí đo, đặt thước dọc theo trục đường. Đo khe hở bằng nêm tại các vị trí 50,100,150,200,250cm

-Tính toán kết quả.

 

thước 3m