Giấy kẻ ô thí nghiệm độ phủ sơn
Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 2095:1993
(Hộp 100 tờ)

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)