DỤNG CỤ XÁC ĐỊNH GÓC NGHỈ TỰ NHIÊN CỦA ĐẤT RỜI

Dụng cụ xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời pháp dùng để xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm, áp dụng cho đất loại cát và sạn sỏi hạt nhỏ (cỡ hạt từ 2 mm đến 5 mm), dùng trong xây dựng công trình thủy lợi.Áp dụng phương pháp "nón đất" để xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời, bằng cách đổ đất rời lên mâm tròn có đường kính chuẩn được đặt trên mặt phẳng ngang. Đo chiều cao của nón đất được tạo thành trong điều kiện thí nghiệm đất khô hoặc đất bị ngâm trong nước để tính toán góc nghỉ tự nhiên tương ứng của đất rời.

 

 

xác định góc nghỉ tự nhiên đất rời

 

Xem thêm: Bộ thí nghiệm xác định giới hạn chảy của đất Casagrande

Bình chọn sản phẩm: (1.0 / 2 Bình chọn)