BỘ THÍ NGHIỆM XUYÊN SPT

Bộ thí nghiệm xuyên SPT dùng trong thí nghiệm xác định sức kháng xuyên của của đất tại đáy hố khoan khi xuyên ống mẫu bằng cách đóng búa theo tiêu chuẩn và lấy mẫu phá hủy để làm thí nghiệm phân loại.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)