BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM THEO TIÊU CHUẨN ASTM D2434

Bộ thí nghiệm xác định hệ số thấm theo tiêu chuẩn ASTM D2434 áp dụng đối với đất dạng hạt, cột nước không đổi.

Thiết bị bao gồm: Khung chính, bộ thấm nước, bảng cột nước, bình đựng nước, dây dẫn nước, phụ kiện đồng bộ kèm theo.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)