Con lắc Anh

(Thiết bị thử độ nhám mặt đường, hệ số ma sát, Chống trượt)

Model: BM-3

- Momen: 615.000 g mm

- Trọng lượng đặt: 1500 ± 30 gram

- Trọng tâm của trọng lực: 410 ± 5 mm

- Tấm cao su trên đường đến áp suất tĩnh: 2263 gram.

- Tổng trọng: 14 kg.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)