Bơm thử áp lực nước đường ống
Bơm tạo áp bằng tay
Đông hồ áp: 0-7MPa

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)