BỘ XUYÊN TĨNH

Bộ thí nghiệm xuyên tĩnh dùng để xác định sức chịu tải của đất nền bằng phương pháp xuyên tĩnh

Thiết bị xuyên tĩnh bao gồm: cần xuyên 3 thanh dài 500mm, 3 mũi xuyên, cung lực 1,2KN, tay cầm. (linh kiện nhập ngoại)

 

Sản phẩm khác:

Bình chọn sản phẩm: (4.1 / 1 Bình chọn)