BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT (TST-55)

Model: TST-55

Bộ thí nghiệm xác định hệ số thấm TST-55 bao gồm: thân bằng đồng thau, với các lỗ cho nước vào và ra, dao vòng bằng thép không rỉ, vòng đệm cao, vòng đệm cao su và đá thấm. Kích thước mẫu thấm 61.8x40mm

 

xác định hệ số thấm của đất

 

Xem thêm: Bộ thí nghiệm CBR hiện trường

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)