BỘ THÍ NGHIỆM ĐO E BẰNG TẤM ÉP CỨNG

Bộ thí nghiệm đo E bằng tấm ép cứng (tấm ép tĩnh) dùng để xác định modun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường mềm, phục vụ công tác thiết kế kết cấu áo đường, kiểm tra đánh giá Mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường mềm.

Bộ đo E (mô đun đàn hồi) bao gồm: Tấm ép D340mm, tấm tự lựa, kích thuỷ lực 32tấn gắn đồng hồ chỉ thị lực 16 tấn, bộ giàn đỡ thiên phân kế, 02 đồng hồ so 10x0,01mm

 

Bộ đo E

 

Xem thêm: Cần đo võng Benkenman (benkelman)

Bình chọn sản phẩm: (2.5 / 3 Bình chọn)