BỘ THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG

Bộ thí nghiệm CBR hiện trường dùng để xác định chỉ số CBR của đất nền, các lớp móng tại hiện trường. Từ đó đánh giá chất lượng các lớp nền đất, các lớp móng bằng vật liệu rời và được sử dụng để tính toán kết cấu mặt đường ô tô, đường sân bay.

Bộ CBR hiện trường bao gồm: 2 cần nối dài 300 và 500mm, piston xuyên dài 150mm, cung lực 50KN, hộp số gia tải bằng hệ thống bánh vít trục vít quay tay, giàn thiên phân kế, 02 đồng hồ so 10x0,01mm,  3 quả gia tải tiêu chuẩn.

Bộ thí nghiệm CBR hiện trường dùng để xác định chỉ số CBR của đất nền, các lớp móng tại hiện trường. Từ đó đánh giá chất lượng các lớp nền đất, các lớp móng bằng vật liệu rời và được sử dụng để tính toán kết cấu mặt đường ô tô, đường sân bay.

 

Chỉ số CBR là tỷ lệ % giữa áp lực nén do đầu xuyên gây ra trên lớp vật liệu thử nghiệm và áp lực nén gây ra trên lớp vật liệu tiêu chuẩn ứng với cùng một chiều sâu xuyên quy định.

 

bộ thí nghiệm CBR hiện trường

 

Dụng cụ thí nghiệm để xác định chỉ số CBR hiện trường gồm có:

+Thiết bị CBR hiện trường: Kích gia tải, vòng lực, đầu xuyên, đầu nối, cần nối, đồng hồ đo độ xuyên, gá đỡ gắn đồng hồ xuyên, tấm gia tải.

+Hệ thống chất tải: Gồm khối chất tải và giá đỡ kích chất tải

+Dụng cụ khác: Đồng hồ đo thời gian, thanh thép gạt phẵng thí nghiệm, cát khô taọ phẵng, hộp đựng đất thí nghiệm độ ẩm, thước nivo để đo độ thẳng đứng cần xuyên.

 

Sản phẩm khác:

Bình chọn sản phẩm: (2.0 / 4 Bình chọn)