SENSOR DÒ NHIỆT ĐỘ BÊ TÔNG

Sensor (dây cảm biến) loại 0.5m

Sensor (dây cảm biến) loại 1m

Sensor (dây cảm biến) loại 2m

Sensor (dây cảm biến) loại 3m

Sensor (dây cảm biến) loại 4m

Sensor (dây cảm biến) loại 5m

Sensor (dây cảm biến) thiết kế theo yêu cầu của khách hàng

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)