SENSOR ĐO NHIỆT ĐỘ BÊ TÔNG (loại 1m, 2m, 3m, 4m, 5m)

-Sensor 0.5m

-Sensor 1m

-Sensor 2m

-Sensor 3m

-Sensor 4m

-Sensor 5m

-Sensor thiết kế theo yêu cầu.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)