ỐNG ĐONG THỂ TÍCH BẰNG NHỰA

Ống đong thể tích bằng nhựa dùng để đong thể tích các loại dung dịch lõng phục vụ công tác thí nghiệm.

1 Ống đong nhựa 25ml Vạch xanh / ONELAB Cái 2 18.000 36.000

2 Ống đong nhựa 50ml Vạch xanh / ONELAB Cái 2 19.000 38.000

3 Ống đong nhựa 100ml Vạch xanh / ONELAB Cái 2 26.000 52.000

4 Ống đong nhựa 250ml Vạch xanh / ONELAB Cái 2 50.000 100.000

5 Ống đong nhựa 500ml Vạch xanh / ONELAB Cái 2 77.000 154.000

6 Ống đong nhựa 1000ml Vạch xanh / ONELAB Cái 2 91.000 182.000

7 Cốc đốt thủy tinh thấp thành 5ML, khắc vạch

trắng,Biohall Germany Cái 2 14.000 28.000

8 Cốc đốt thủy tinh thấp thành 25ML, khắc vạch

trắng,Biohall Germany Cái 2 18.000 36.000

9 Cốc đốt thủy tinh thấp thành 50ML, khắc vạch

trắng,Biohall Germany Cái 2 21.000 42.000

10 Cốc thủy tinh 100ml / ONELAB Cái 2 8.500 17.000

11 Cốc đốt thủy tinh thấp thành 200ML, khắc vạch

trắng,Biohall Germany Cái 2 26.000 52.000

12 Cốc đốt thủy tinh thấp thành 250ML, khắc vạch

trắng,Biohall Germany Cái 2 30.000 60.000

13 Bình tam giác Miệng Rộng 50 ML-F34mm, Biohall

Germany Cái 2 40.000 80.000

14 Bình tam giác Miệng Hẹp 150 ML-F28mm,Biohall

Germany Cái 2 40.000 80.000

15 Bình tam giác Miệng Hẹp 250 ML-F34mm,Biohall

Germany Cái 2 44.000 88.000

16 Bình tam giác Miệng Hẹp 1000 ML-F42mm,Biohall

Germany Cái 2 108.000 216.000

17 Đũa Thủy tinh F7*300mm / ONELAB Cái 5 6.000 30.000

18 Quả bóp cao su nhỏ 1van -VN Cái 5 20.000 100.000

1 ỐNG ĐONG NHỰA PP 1000ML_GENLAB CÁI 2 80.000 160.000

2 ỐNG ĐONG NHỰA PP 2000ML_GENLAB CÁI 2 95.000 190.000
 


 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)