QUẢ CÂN CHUẨN BẰNG GANG

Cấp Chính Xác: M2

Chất Liệu: Gang sơn màu đen

Khối Lượng riêng: 7.9g/cm3

Kích thước quả : (195 x 130 x 137) mm

Từ tính: ≤250μT

Hốc hiệu chuẩn: Có hốc điều chỉnh (Adjusting cavity)

Kiểm định theo: ĐLVN47: 2009 

Sai số (+/-) mg: 3g

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)