KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG BẰNG GANG 150X150X150

Khuôn đúc mẫu bê tông bằng gang 150x150x150 (hay 15x15x15cm) được chế tạo bằng gang, có độ chính xác rất cao. Khuôn đúc mẫu gang được dùng để đúc mẫu phục vụ công tác thử nén kiểm tra cường độ bê tông.

 

khuôn đúc mẫu bê tông bằng gang

 

Trong công tác thí nghiệm xác định cường độ chịu nén bê tông, luôn dùng viên lập phương chuẩn 150mm, khi dùng các mẫu khác viên chuẩn hoặc viên trụ thì khi tính toán phải quy đổi kết quả về viên chuẩn thông qua hệ số chuyển đổi.

Xem thêm: Khuôn đúc mẫu bê tông bằng thép 150x150x150

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)