ĐỒNG HỒ SO 5X0.0001

Đồng hồ so 5x0.0001 dùng trong các thí nghiệm đo độ dịch chuyển và chuyển vị.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)