ĐỒNG HỒ SO 50X0.01

Đồng hồ so 10x0.01 dùng để đo chuyển vị và độ dịch chuyển trong các thí nghiệm.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)