ĐỒNG HỒ CHỈ THỊ ÁP

Đồng hồ chỉ thị áp dùng để đo áp suất thí nghiệm.

Bình chọn sản phẩm: (4.2 / 1 Bình chọn)