ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO

Đế từ gá đồng hồ so dược dùng để gá các loại đồng hồ so, đồng hồ không có tai sau lưng

Dễ điều chỉnh.

Chế độ tắt/mở lực từ.

Lực từ 80kg/175 LBS

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)