CỐC ĐONG THÍ NGHIỆM (THỦY TINH)

Cốc đong thí nghiệm (thủy tinh) chuyên dùng để chứa và đo lường thể tích dung dịch trong phòng thí nghiệm. Cốc có miệng rót và trên thân cốc có vạch chia rõ ràng để dễ dàng định lượng được thể tích dung dịch.

Có nhiều loại cốc đong thủy tinh với dung tích khác nhau như: 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml,...

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)