CÂN ĐIỆN TỬ - CÂN PHÂN TÍCH

Cân điện tử - cân phân tích dùng để cân các loại vật liệu thí nghiệm.

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)