BÌNH TAM GIÁC

Bình tam giác dùng để thí nghiệm đo tỷ trọng và thể tích.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)