BÌNH HÚT CHÂN KHÔNG

Bình có tay nắm, gờ mài bằng

Bình hút chân không dùng để tạo môi trường chân không trong các thí nghiệm.

Hút chân không thông qua van khóa trên đỉnh nắp

Ngoài ra ứng dụng hút ẩm, làm khô sản phẩm, lưu trữ các chất nhạy cảm với độ ẩm.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)