THƯỚC ĐO VÕNG 3M LOẠI GẤP ĐÔI

Thước đo võng 3m loại gấp đôi dùng trong thí nghiệm đo và đánh giá độ bằng phẵng bề mặt đường cũng như bề mặt của mỗi lớp kết cấu (nền, móng đường) trong quá trình thi công và nghiệm thu.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)