MŨI KHOAN RÚT LÕI SDC D51

Mũi khoan rút lõi SDC D76 (3 inch) dùng trong công tác thí nghiệm khoan lấy mẫu bê tông, bê tông nhựa để đánh giá kiểm tra chất lượng.

Cấu tạo mũi khoan: Gồm 3 đoạn, nối nhau bằng khớp ren. Trong quá trình sử dụng, nếu bộ phận nào bị hỏng có thể dễ dàng thay thế, tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)