PHỄU XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA XI MĂNG

Phễu xác định độ lưu động của vữa xi măng dùng để kiểm tra khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi bằng cách  xác định tỷ lệ phần trăm độ lưu động của mẫu vữa tươi trước và sau khi hút chân không ở điều kiện quy định.

Cấu tạo phễu giữ độ lưu động vữa:  Phễu có đường kính trong 154 mm - 156 mm, chiều cao 20mm. trong phễu có đĩa đục lỗ, đường kính đĩa bằng đường kính trong của phễu, đường kính lỗ 1,4 mm - 1,6 mm, được phân bố đều trên toàn bộ tiết diện của đĩa.

Thiết bị kèm theo bình tam giác 1000ml.

 

Phễu xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi

Xem thêm: Phễu đo độ sệt của vữa

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)