CÁT TIÊU CHUẨN XI MĂNG (ASTM, TCVN, ISO)

Cát đạt tiêu TCVN, ASTM, ISO.

Được đóng theo túi, khối lượng 1.350kg/ túi.

Cát tiêu chuẩn xi măng (ASTM, TCVN, ISO) dùng để trộn thí nghiệm tạo mẫu vữa xi măng. Cát tiêu chuẩn ISO là một loại cát tự nhiên, giàu silic, bao gồm cát hạt tròn cạnh với hàm lượng các hạt silic dioxyt ít nhất là 98%.

 

cát tiêu chuẩn xi măng

Yêu câu kỹ thuật cát tiêu chuẩn ISO:

  • Khối lượng cát chứa trong mỗi túi là l.350g
  • Độ ẩm làm việc của cát (WLV) , không lớn hơn 0,2%.
  • Thành phần hạt của cát tiêu chuẩn, theo qui định ở bảng sau:

cát tiêu chuẩn ISO

  • Hàm lượng silic dioxit, không nhỏ hơn 96%.

Xem thêm: Cát tiêu chuẩn đo K hiện trường

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)