BỘ CHIA MẪU CỐT LIỆU

Tác dụng: dùng để rút gọn mẫu đến cỡ mẫu thí nghiệm.

Bộ chia mẫu 1/2", 1", 2" (1/2 inch, 1 inch, 2 inch)

Xem thêm: Bộ dụng cụ xác định góc nghỉ tự nhiên của cát

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.3 / 1 Bình chọn)