THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỠ NHIỆT DÀI
Model:DIL 2010 B-Orton Ceramic
Dùng thí nghiệm trong phòng với nhiệt độ tối đa 10000C. Hệ thống đo gồm cửa thử với dầu dò thạch anh truyền dãn nở nhiệt của mẫu đến đầu dò LVDT. Nhiệt được cung cấp bằng lò nung hình trụ trượt được trên đường dẫn.

Xem thêm: Thiết bị đo độ bằng phẵng gạch ốp lát

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)