Từ khóa: Súng bắn bê tông điện tử

SÚNG BẮN BÊ TÔNG ĐIÊN TỬ - SÚNG BẬT NẨY (C386N)

SÚNG BẮN BÊ TÔNG ĐIÊN TỬ - SÚNG BẬT NẨY (C386N)

Súng bắn bê tông điện tử - Súng bật nẩy (C386N) dùng để xác định cường độ bê tông và độ đồng nhất của bê tông nặng theo phương pháp gián tiếp, không phá hủy. thông qua việc xác định độ cứng (trị bật nẩy) của lớp bề tông bề mặt kết cấu.

Call/zalo: 098 3807130