Từ khóa: phễu rót vữa cát hiện trường bằng nhôm

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG NHÔM

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG NHÔM

Phễu rót cát hiện trường bằng nhôm dùng để thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vaatk liệu tại hiện trường làm cơ sở để xác định hệ số đầm chặt K của vật liệu làm nền móng đường.

Call/zalo: 098 3807130

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG THÉP

PHỄU RÓT CÁT HIỆN TRƯỜNG BẰNG THÉP

Phễu rót cát hiện trường bằng thép dùng trong công tác thí nghiệm tính khối lượng thể tích của cật liệu làm nền móng đường (đất giá cố, đá gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên) làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K của lớp nền móng đường.

Call/zalo: 098 3807130