Từ khóa: Máy xác định độ bền mài mòn bề mặt của gạch

MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀI MÒN BỀ MẶT CỦA GẠCH

MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀI MÒN BỀ MẶT CỦA GẠCH

Máy xác định độ bền mài mòn bề mặt của gạch dùng để xác định khả năng chống mài mòn bề mặt của gạch tráng men bằng cách đặt một lượng vật liệu mài mòn nhất định lên bề mặt kính gạch men, làm cho vật liệu mài mòn mài trên gạch tráng men.

Call/zalo: 098 3807130