Từ khóa: má kẹp thép tròn

NGÀM KẸP THÉP DẸT

NGÀM KẸP THÉP DẸT

Ngàm kẹp thép dẹt dùng để kẹp thép tấm, thép có đường kính nhỏ. Chiều dày trong pham vi từ 0-40mm. Bao gồm 4 miếng/ bộ.

Call/zalo: 098 3807130

MÁ KẸP THÉP TRÒN

MÁ KẸP THÉP TRÒN

Má kẹp thép tròn dùng để gá vào máy kép thép phục vụ việc giữ thanh thép khi thực hiện thí nghiệm kéo thép xác định cường độ thép. Có thể kẹp thép đường kính từ D14-D70.

Call/zalo: 098 3807130