Từ khóa: khuôn mẫu CBR

BỘ KHUÔN CBR

BỘ KHUÔN CBR

Bộ khuôn CBR Dùng để chế bị mẫu CBR, dùng trong thí nghiệm xác định chỉ số CBR của vật liệu làm nền, móng đường (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối tự nhiên,…)

Call/zalo: 098 3807130