Từ khóa: cối chày proctor tiêu chuẩn

CỐI CHÀY PROCTOR CẢI TIẾN

CỐI CHÀY PROCTOR CẢI TIẾN

Cối chày Proctor cải tiến dùng trong thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ ẩm đầm nén rốt nhất của đất.

Call/zalo: 098 3807130