Từ khóa: bộ thí nghiệm đo thời gian ninh kết bê tông

MÁY ĐO THỜI GIAN NINH KẾT BÊ TÔNG

MÁY ĐO THỜI GIAN NINH KẾT BÊ TÔNG

Máy đo thời gian ninh kết bê tông dùng để xác định thời gian ninh kết của vữa bê tông xi măng theo phương pháp đòn bẫy.

Call/zalo: 098 3807130