Từ khóa: bàn rung tạo mẫu bê tông

BÀN RUNG BÊ TÔNG- BÀN DẰN BÊ TÔNG 800X800MM

BÀN RUNG BÊ TÔNG- BÀN DẰN BÊ TÔNG 800X800MM

Bàn rung bê tông - bàn dằn bê tông 800x800mm dùng để xác định khả năng tách vữa hỗn hợp bê tông, có thể đặt được tất cả các loại khuôn, kết cấu đơn giản dễ sử dụng.

Call/zalo: 098 3807130

BÀN RUNG MẪU BÊ TÔNG (600X900MM)

BÀN RUNG MẪU BÊ TÔNG (600X900MM)

Bàn rung mẫu bê tông (600x900mm) dùng để xác định khả năng tách nước, tách vữa của hỗn hợp bê tông tươi. Bàn rung có thể gá tất cả các loại khuôn theo tiêu chuẩn.

Call/zalo: 098 3807130