BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU KẾT NỐI MÁY TÍNH CHO MÁY KÉO THÉP CƠ

Bộ chuyển đổi tín hiệu kết nối máy tính cho máy kéo thép cơ dùng để nâng cấp máy kéo thép cơ, từ đọc dữ liệu trên đồng hồ cơ sang hiện thị kết quả trên máy tính. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ vẽ biểu đồ, lưu trữ dữ liệu thí nghiệm. Việc chuyển đổi vừa tối ưu về kinh tế do tận dụng được máy kéo thép cơ hiện có sẵn mà không cần phải mua máy mới.

Thiết bị bao gồm: Bộ phận đo lực kéo, dụng cụ đo lực nén, phần mềm, dây kết nối

Bình chọn sản phẩm: (1.0 / 2 Bình chọn)