BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG BÊ TÔNG NHỰA

Bộ thí nghiệm xác định khối lượng riêng bê tông nhựa ở trạng thái rời ở nhiệt độ 25C. Khối lượng riền của bê tông nhựa là khối lượng của 1 đơn vị thể tích bê tông nhựa không chứa lỗ rỗng ở 25C.

Bộ thí nghiệm bao gồm: 3 bình tam giác có vòi 1 lít, 1 bình tam giác có vòi 2.5 lít,  bơm chân không kèm đồng hồ áp, dây cao su, van nối khóa.

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)